Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Xem Anime Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Xem truyện tranh Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Xem truyện chữ Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Hôm nay nettruyen giới thiệu đến các bạn một tác phẩm tiên hiệp của tác giả nhĩ căn, đây là truyện tiên hiệp pha lẫn với hà hước tuy nhiên không hề kém phần hấp dẫn đó chính là Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Trong Nhất Niệm Vĩnh Hằng kể về con đường tu tiên của bạch tiểu thuẩn trải qua bao nhiêu khó khắn, đôi khi gặp nhiều may mắn đã trở thành một nhân vật hùng bá một phương

Nhất niệm thành biển cả, nhất niệm hóa nương dâu.

Nhất niệm trảm nghìn Ma, nhất niệm giết vạn Tiên.

Chỉ có niệm của ta… là Vĩnh hằng.

Xem thêm:  Phàm Nhân Tu Tiên

You might also like